HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 2/2, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         Tại điểm cầu huyện, Đồng chí Doãn Anh Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, chủ tịch ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí phó ban chỉ đạo, phó chủ tịch ủy ban bầu cử, thành viên ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử huyện, các thành viên tổ chuyên môn giúp việc và các tiểu ban giúp việc ủy ban bầu cử huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đại biểu đại diện ủy ban bầu cử. 

          Tại hội nghị, các đại biểu của 15 điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được triển khai, quán triệt tinh thần chỉ thị 45 của bộ chính trị, chỉ thị số 46 của ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026 và hướng dẫn số 36 ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai kế hoạch của ủy ban kiểm tra huyện ủy về công tác bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026; hướng dẫn công tác hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kì 2021 – 2026.

          Sau khi nghe các đại biểu từ các điểm cầu của 15 xã, thị trấn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Đồng chí Doãn Anh Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, chủ tịch ủy ban bầu cử huyện yêu cầu 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; dự kiến cơ cấu thành phần, đối tượng người ứng cử đại biểu HĐND; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; ấn định, công bố đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND  theo mốc thời gian quy định.

Đồng chí Doãn Anh Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, chủ tịch ủy ban bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

TRẦN THỊ THÌN

ĐTT Tiên Lữ