CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN, HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN KIỂM TRA, ĐỘNG VIÊN THANH NIÊN KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2021

Sáng ngày 8/12/2020, các đồng chí: Vũ Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Nguyễn Đức Lăng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể huyện và các đồng chí chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã kiểm tra công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 và động viên thanh niên 3 xã: Thụy Lôi, Cương Chính, Minh Phượng khám tuyển tại điểm khám Trường Tiểu học Thụy Lôi.

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện kiểm tra công tác khám tuyển sức khỏe và động viên thanh niên khám tuyển tại điểm khám Trường Tiểu học Thụy Lôi

         Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã có lệnh gọi 90 thanh niên ở 3 xã: Thụy Lôi, Cương Chính, Minh Phương khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Theo đánh giá của Thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; thanh niên của 3 xã hăng hái đi khám tuyển. Các xã: Thụy Lôi, Cương Chính, Minh Phượng đều có quân số đến khám tuyển đạt trên 90% so với lệnh gọi, có xã đạt 100%. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với xã Thụy Lôi làm tốt các khâu chuẩn bị, trang trí, khánh tiết, treo cờ, khẩu hiệu, có loa đài tại điểm khám tuyên truyền về truyền thống của địa phương và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chính xác, công khai, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu huyện tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021.

 

NGUYỄN THANH ANH - ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TIÊN LỮ