Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

1. đ/c Nguyễn Thị Bích Hường- Chủ tịch, đ/c thư điện tử: ntbhuong@hungyen.gov.vn, số đt: 0915181637

2. đ/c Bùi Trung Kiên- Phó chủ tịch, đ/c thư điện tử: btkien@hungyen.gov.vn, số đt: 0974136888
3. đ/c Nguyễn Đức Lăng- Phó chủ tịch, đ/c thư điện tử: ndlang@hungyen.gov.vn, số đt: 0914283669