DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ CÂP XÃ VÀ DIỄN TẬP QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2019

Trong 2 ngày 4 và 5/7, các xã: An Viên, Đức Thắng, thị trấn Vương và phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập quốc phòng – an ninh năm 2019.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia diễn tập

         Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã của các xã: An Viên, Đức Thắng, thị trấn Vương gồm các nội dung: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ; phòng Văn hóa và Thông tin huyện triển khai kế hoạch chuyển mọi hoạt động của phòng từ thời bình sang thời chiến. Trong diễn tập thực binh, lực lượng công an, quân sự xã An Viên phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hành đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin; lực lượng vũ trang cụm xã Đức Thắng và thị trấn Vương thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch chuyển mọi hoạt động của phòng từ thời bình sang thời chiến

Lực lượng công an, quân sự xã An Viên diễn tập thực hành đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin

Lực lượng vũ trang xã Đức Thắng và thị trấn Vương diễn tập thực hành đánh địch đổ bộ đường không

          Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu, xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập quốc phòng - an ninh năm 2019

        Theo đánh giá của Ban Tổ chức diễn tập, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của 3 xã, thị trấn và diễn tập quốc phòng – an ninh của phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã hoàn thành chương trình, nội dung theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đề ra, sát với tình hình thực tế, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập quốc phòng – an ninh năm 2019. 

 

 

 

NGUYỄN THANH ANH - ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TIÊN LỮ