Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 15.10, UBND tỉnh có Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1, năm 2018.
 
Theo đó, công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đông Tảo, Nhuế Dương (Khoái Châu); Xuân Trúc, Quảng Lãng (Ân Thi); Nhật Quang, Tống Phan (Phù Cừ); Ngô Quyền, Trung Dũng (Tiên Lữ). Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 95 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Vi Ngoan