Xã Thủ Sỹ: 563 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Năm 2017, hội nông dân xã Thủ Sỹ có 563 hộ nông dân được bình xét là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 97% tổng số hộ đăng kí phấn đấu đạt danh hiệu này.

Trong đó, có 3 hộ đạt cấp trung ương, 50 hộ đạt cấp tỉnh, 170 hộ đạt cấp huyện, còn lại là cấp xã.  Để có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm hội nông dân xã và các cho hội đã phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và tổ chức cho hội viên đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏicác cấp. Trong năm, hội nông dân xã đã tổ chức 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc lúa, chăm sóc nhãn, vải và chăn nuôi lợn cho hơn 700 lượt hội viên. Hội cũng đã phối hợp với công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cung ứng hơn 80 tấn phân bón cho nông dân theo phương thức trả chậm. Điển hình trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của hội nông dân xã Thủ Sỹ là các hội viên Bùi Văn Bằng ở thôn Nội Lăng thường xuyên nuôi hơn 100 con lợn nái, hơn 500 con lợn thịt/năm, hội viên Đào Duy Nhất ở thôn Nội Lăng phát triển mô hình vườn- ao- chuồng với diện tích gần 20.000m2, mỗi hộ này cho tổng thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm, hội viên Đào Văn Tiên ở thôn Thống Nhất, chủ xưởng mộc thường xuyên có gần 10 công nhân, mỗi năm thu nhập hơn 600 triệu đồng.

Phạm Hương

Đài truyền thanh huyện