Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định 45), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả bước đầu trong việc triển khai Quyết định 45 nhằm cung cấp các dịch vụ công rõ ràng, minh bạch, thuận lợi nhất để người dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện sẽ góp phần chuẩn hoá các thủ tục hành chính, đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4.

Số lượng các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ cải cách hành chính, thủ tục hành chính của mỗi bộ ngành, địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành bưu điện tham gia “tích cực, trách nhiệm, quyết liệt” vào quá trình này để đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 đến người dân….

vietnamnet.vn