Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Chi tiết trong file đính kèm qd553a.pdf    553b.pdf

VP HĐND & UBND