Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Tiên Lữ về Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Chi tiết file đính kèm 2.signed.pdf

Văn Phòng HĐND & UBND