Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tích cực chuyển đổi số

          Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là đơn vị thực hiện truyền tải vốn tín dụng chính sách. Để hội nhập và phát triển cùng xu thế chung của xã hội thời đại công nghệ số; những năm qua, ngân hàng đã chú trọng đầu tư vào công nghệ, tạo điều kiện cho cán bộ học tập, tiếp nhận và sử dụng thành thạo các phần mềm trong lĩnh vực tin học để giải quyết hiệu quả các hoạt động tại đây.  Hiện nay, Ngân hàng đã trang bị máy tính mới tới các bộ phận; đồng bộ hóa hệ thống mạng điện tử liên thông, sử dụng thành thạo các phần mềm như phần mềm báo cáo online, phần mềm ứng dụng camera trực tuyến liên thông trong hệ thống ngân hàng chính sách, giám sát và chỉ đạo điều hành từ xa đối với hoạt động tại cơ sở; phần mềm chấm điểm đánh giá cán bộ. Thời gian qua, Ngân hàng đã triển khai thí điểm phần mềm Mobile Banking cho cán bộ nhân viên trong hệ thống sử dụng. Từ đầu năm 2023 này, việc chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Ngân hàng chính sách thông qua Smartphone điện thoại thông minh được triển khai tới khách hàng.

            Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các phần mềm mới của cấp trên chuyển giao góp phần đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng và hiện đại hóa công tác quản trị điều hành, nâng cao kỹ năng cho cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy hơn nữa hiệu quả vốn tín dụng chính sách./.

Mai Hương- TTVH và TT Tiên Lữ