Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Cương Chính, Hải Triều ( tháng 02 năm 2023)

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Tiên Lữ, ngày 22, 23/02/2023 phòng Tư pháp huyện Tiên Lữ  chủ trì, phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Cương Chính và xã Hải Triều.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL tại xã Cương Chính

Tham dự tại hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp; Trợ giúp viên pháp lý tỉnh Hưng Yên; cán bộ, công chức xã và người dân trên địa bàn xã Cương Chính và Hải Triều

Đồng chí Đỗ Thị Hải - Trợ giúp viên pháp lý tỉnh Hưng Yên tuyên truyền tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Thị Hải, Phạm Đức Lăng - Trợ giúp viên pháp lý tỉnh Hưng Yên tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực: an toàn giao thông đường bộ, đất đai, môi trường… các quy định về thừa kế, đồng thời trực tiếp giải đáp ý kiến của các đại biểu về một số nội dung, quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL tại xã Hải Triều

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cho các đại biểu hiểu rõ những quy định của pháp luật, để áp dụng và thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

 

Đỗ Thu Huyền, Phòng Tư pháp huyện Tiên Lữ