Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

        Chiều ngày 23/2, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lăng- Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các xã, thị trấn. 

       Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác quốc phòng - an ninh của huyện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đã tập trung xây dựng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt. Trong năm, đã cử 3 cán bộ đối tượng 2; 21 cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quyết định của cấp trên. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh từ huyện đến cơ sở đã mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 300 đối tượng 4; 3 nghìn 650 học sinh trường THPT trên địa bàn được bồi dưỡng giáo dục quốc phòng, đạt 100% kế hoạch.

         Năm 2023, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện tiếp tục quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vối công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới; củng cố kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện, cấp xã đúng, đủ thành phần; có quy chế hoạt động sát với đặc điểm tình hình của địa phương và cơ sở. Chú trọng đổi mới hình thức phương pháp giáo dục quốc phòng an ninh phù hợp với đối tượng, phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội cụ thể hóa kế hoạch trong từng giai đoạn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 100% các đối tượng theo quy định.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lăng- phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, đồng thời đề nghị Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt và thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng sát với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng theo phân cấp đảm bảo chất lượng và hiệu quả, hoàn thành 100% kế hoạch.

         Nhân dịp này, đã có 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Mai Hương- TTVH và TT Tiên Lữ