HỘI NGHỊ HỌP TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THƯNG YÊN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI HẠN CHẾ CỦA CHỈ SỐ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH XÃ LỆ XÁ NĂM 2022.

Thực hiện Công văn số 170/SNV-CCHCVTLT ngày 10/02/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, chiều ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá đã Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của Chỉ số cải cách nền hành chính xã Lệ Xá năm 2022.

- Đ/c Bùi Văn Lập – Chủ tịch ủy ban nhân dân  xã chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp Đ/c đã phổ biến, quán triệt những nội dung của Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND; Công bố Chỉ số cải cách nền hành chính xã Lệ Xá năm 2022 do Sở Nội vụ đánh giá; Nêu ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục; Đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại và hạn chế trong việc thực hiên Chỉ số cải cách nền hành chính năm 2022 tại địa phương, mục đích nâng cao Chỉ số năm 2023.

                                                         Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị.

Các Đ/c tham dự Hội nghị nhất trí với nội dung trên và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách nền hành chính xã Lệ Xá năm 2023.

Kết thúc Hội nghị: Đ/c Bùi Văn Lập – Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức xã. Đề nghị phát huy cao sự tham gia, đóng góp của đoàn thể, cá nhân và tổ chức liên quan; Yêu cầu triển khai Kế hoạch thực hiện một cách sâu rộng và đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng của công cuộc cải cách hành chính góp phần xây dựng một nền hành chính điện tử, minh bạch./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỆ XÁ