Kh-25 tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

xem tại đây

nq170

nq671

du thao luat dd2023