HĐND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình giám sát, khảo sát, thẩm tra năm 2023.

Ngày 10/1, HĐND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình giám sát, khảo sát, thẩm tra năm 2023.

          Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cường - PBí thư thường trực Huyện ủy, Chu Tiến Nam - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Lê Hữu Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, cùng các đồng chí thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

           Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công 3 kỳ họp, đảm bảo theo quy định, bao gồm: 2 kì họp thường lệ và 1 kì họp chuyên đề, ban hành 14 nghị quyết, đang xem xét tại Kỳ họp thứ VI với 13 dự thảo nghị quyết. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được chủ động triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, có sự phối hợp với UBND huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. Các nội dung chương trình kỳ họp được chuẩn bị có chất lượng, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

        Thường trực HĐND huyện tích cực giám sát thực hiện nghị quyết do HĐND huyện ban hành, giám sát việc thực thi pháp luật, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức được 6 cuộc giám sát chuyên đề. Xem xét, cho ý kiến kết quả 12 cuộc giám sát, khảo sát của các ban thuộc HĐND. Thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát, từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo, trung lập về nội dung và thời điểm thực hiện giám sát giữa thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện. Cũng trong năm qua, thường trực HĐND huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu hội đồng nhân dân HĐND huyện đã phối hợp với Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, thường trực HĐND cấp xã tổ chức 12 cuộc tích tiếp xúc cử tri, có 610 cử tri tham dự, với 50 ý kiến phát biểu. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và xem xét thuộc thẩm quyền.  

         Trong năm 2023, thường trực HĐND huyện đặt ra phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, nghị quyết của huyện, của Ban Thường vụ Huyện ủy về các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 20023, xây dựng và ban hành chương trình giám sát của thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện năm 2023. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.  Phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân huyện trong việc chuẩn bị tổ chức các kỳ họp thường lệ, xử lý công việc phát sinh giữa hai kỳ họp...

Đ/c Chu Tiến Nam - PCT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chu Tiến Nam - Phó chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND các cấp trong năm 2022, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện. Năm 2023, HĐND các cấp cần tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong giám sát; chuẩn bị tốt cho việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri... góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Trần Thị Thìn

TT VH và TT huyện