Ban Tuyên giáo huyện ủy: Tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp 2023 giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy với cơ quan nhà nước cùng cấp

      Ngày 6/1, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 238 ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Vũ Quang Vinh- Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

       Năm 2022, các cơ quan phối hợp đã triển khai thực hiện các nội dung được ký kết, công tác tuyên truyền được mở rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn cơ bản được phản ánh đầy đủ, khách quan... Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, phối hợp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc thực hiện chỉ thị số 20 ngày 5/11/2012 của Bộ chính trị vè tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, báo cáo kết quả kết quả 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; báo cáo 10 năm thực hiện chỉ thị số 19 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 07 của ban bí thư trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới… Qua đó, góp phần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình của huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận xác định các nội dung phối hợp trọng tâm của năm 2023 nhằm tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ bảo đảm chất lượng.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với Ban Tuyên giáo huyện ủy trong công tác tuyên truyền các nội dung đã được ký kết phối hợp năm 2022. Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo sự đồng thuận cao trong thực hiện, để công tác phối hợp đi vào nền nếp đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần phục vụ tốt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.