Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tích cực chuyển đổi số

        Ngân hàng chính sách xã hội huyện là đơn vị chuyên môn liên quan tới tài chính. Chính vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, những năm qua, ngân hàng đã đầu tư công nghệ, tạo điều kiện cho cán bộ học tập, tiếp nhận và sử dụng thành thạo các phần mềm để giải quyết hiệu quả các hoạt động tại đây.  Hiện nay, Ngân hàng đã trang bị 06 máy tính mới tới các bộ phận, đồng bộ hóa hệ thống mạng điện tử liên thông. Sử dụng thành thạo các phần mềm như phần mềm Intellect, hệ thống Thông tin báo cáo nội bộ, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, phần mền Quản lý đào tạo, phần mềm ứng dụng camera trực tuyến liên thông trong hệ thống ngân hàng chính sách, giám sát và chỉ đạo điều hành từ xa đối với hoạt động tại cơ sở; phần mềm chấm điểm đánh giá cán bộ... Vừa qua, Ngân hàng triển khai phần mềm Mobile Banking trong cán bộ nhân viên, đang triển khai đến cán bộ quản lý tín dụng ưu đãi tại các xã, thị trấn. Trong năm 2023, việc chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Ngân hàng chính sách thông qua Smartphone điện thoại thông minh sẽ được triển khai tới khách hàng.

      Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các phần mềm mới của cấp trên chuyển giao góp phần đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng và hiện đại hóa công tác quản trị điều hành, nâng cao kỹ năng cho cán bộ để thực hiện tốt hơn các hoạt động của ngân hàng.

Mai Hương- TTVH và TT huyện