Khám lâm sàng trước khi kết thúc nghiên cứu cho đối tượng tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắcxin ARCT - 154 phòng COVID 19

Sáng 30/11, tại nhà văn hóa huyện, Trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, thuộc Học viên Quân y đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, tổ chức khám lâm sàng trước khi kết thúc nghiên cứu cho 628 đối tượng tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắcxin ARCT - 154 phòng COVID 19.

                     

                   Tại buổi khám, các tình nguyện viên được các y, bác sỹ thuộc Học viện Quân y và Trung tâm y tế huyện phối hợp khám, đánh giá sức khỏe và các biến cố bất lợi sau khi tiêm thử nghiệm vắcxin ARCT - 154 (thời điểm 394 ngày sau khi tiêm mũi 1). Từ đó, nhằm đánh giá tổng hợp tình trạng sức khỏe của đối tượng tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 thử nghiệm vắcxin ARCT - 154  phòng covid 19 tại huyện trước khi kết thúc nghiên cứu.

Trần Thị Thìn

Trung tâm VH và TT huyện