Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ngày 20/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

 Toàn cảnh hội nghị

            Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Đồng – Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; cùng các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chánh văn phòng HĐND, UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

            Năm 2022, với quyết tâm cao và sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, huyện Tiên Lữ đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; quán triệt chỉ thị của Huyện ủy, công văn của UBND huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và thông qua kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; lịch, thời gian sơ tuyển, khám tuyển.

            Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Đồng – Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, Luật Công an nhân dân đến các tầng lớp nhân dân. Thực hiện xét duyệt nguồn, sơ tuyển, khám tuyển đến phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

           Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu được giao, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện kết luận: Xác định công tác khám tuyển NVQS là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, việc giao quân phải đảm bảo đúng, đủ cho các đơn vị nhận quân; công tác phát lệnh, gọi khám, tuyển quân phải đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật; các trường hợp trốn tránh trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự cần được xử lý nghiêm. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác điều động thanh niên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng, quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu trên giao.

Trần Thị Thìn

Trung tâm VH và TT huyện