Họp thành viên uỷ ban nhân dân huyện.

     Ngày 14/9, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự họp có các đồng chí Chu Tiến Nam - ủy viên ban thường vụ huyện ủy – phó chủ tịch HĐND huyện, Lê Hữu Cường - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện, Nguyễn Đức Lăng – phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện cùng các đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe: báo cáo công tác quản lí nhà nước về vệ sinh môi trường; thực trạng khu tập kết và xử lí rác thải của các xã, thị trấn; kết quả xử lí tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, kết quả thực hiện đề án số 04 ngày 28/6/2021 của ban thường vụ huyện ủy. Báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động của văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất với các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc phối hợp đăng kí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Báo cáo công tác quản lí và thực trạng các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Báo cáo về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

       Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm như: những khó khăn trong việc xử lí rác thải, xử lí tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, các biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời cho người dân...

        Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp, triển khai hiệu quả các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đưa ra biện pháp cụ thể, nhanh chóng xử lí rác thải trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lí các di tích lịch sử, văn hóa. Đảm bảo các hoạt động tôn giáo trên địa bàn...

Mai Hương - TTVH và TT Tiên Lữ