HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI XÃ

Sáng ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Đ/c Vũ Đức Khiêm, Bí thư  Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính xã Lệ Xá

Đ/c Bùi Văn Lập, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã – Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã báo cáo những nhiệm vụ đã làm và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Với sự nỗ lực và phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức xã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Đã tích cực công tác tuyên truyền về cải cách hành chính dưới các hình thức như lồng ghép hội nghị gồm cả hội nghị cấp thôn và xã, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, tuyên truyền dưới hình thức treo băng zôn và khẩu hiệu; tạo điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức của xã về cải cách hành chính, đặc biệt là bộ phận Một cửa của xã. Ngày 24/4/2022 Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính tại xã, có Đ/c Đào Minh Phượng - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện và cán bộ chuyên môn huyện về chỉ đạo, hướng dẫn một số nghiệp vụ.

Chùm ảnh: Hội nghị tập huấn cải cách hành chính xã Lệ Xá ngày 24/4/2022

Kết quả đạt được, tính từ 01/4/2022 đến thời điểm báo cáo, cả xã có 1.261 bộ hồ sơ thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Hồ sơ của công dân và tổ chức đều được thực hiện một cách nhanh gọn nhất, 100% hồ sơ tiếp nhận đều được trả kết quả đúng hạn và trước hạn. Công chức chuyên môn của ủy ban thực hiện tốt việc nhận và gửi văn bản điện tử trên hệ thống văn bản điện tử của tỉnh. Thực hiện kê khai phí và lệ phí trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Thực hiện rà soát, niêm yết 29 bộ TTHC theo qui định tại bảng niêm yết công khai của xã. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Một cửa có tinh thần, trách nhiệm cao và cũng đã có sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Hội nghị đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ cần phải thực hiện của 6 tháng cuối năm 2022: Duy trì các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp của các ngành, đoàn thể tại địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cấp thôn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; Tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào xử lí công việc, đặc biệt là trong thực hiện các thủ tục hành chính; Tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ và công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức về cải cách hành chính, dịch vụ trực tuyến công mức độ 3 và 4, số hóa điện tử; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chứng thực điện tử từ bản gốc và triển khai số hóa theo hướng dẫn của cấp trên. Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ khác nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Đoàn Thị Hoàn-Văn phòng UBND xã Lệ Xá