HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA

Ngày 3/6, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022.

           Đồng chí Bùi Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Chu Tiến Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Quang Vinh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo một số ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo UBND, công chức phụ trách nông nghiệp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Vụ mùa năm 2022, toàn huyện có kế hoạch gieo cấy 3 nghìn 500 ha, năng suất phấn đấu đạt 60 tạ/ha. Trà mùa sớm bố trí từ 5 đén 10% tổng diện tích gieo cấy, trà mùa trung bố trí từ 90 đến 95% tổng diện tích gieo cấy. 75% diện tích là lúa chất lượng cao, gồm các giống như: nếp thơm Hưng Yên, Đài thơm 8, ADI 168… Diện tích rau màu vụ hè thu là 80 ha, tập trung chủ yếu tại các xã có diện tích trồng cây hàng năm như: Thiện Phiến, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Nhật Tân.

         Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai kế hoạch kế hoạch trợ giá một số giống lúa có năng suất, chất lượng cao, đồng thời tổ chức cho nông dân đăng ký mua thóc giống; chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân thu hoạch lúa xuân nhanh gọn với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đặc biệt ưu tiên gặt lúa ở những ruộng có chân đất cao, bố trí trà sớm và những ruộng trũng cần phải cấy sớm để tránh mưa lớn tập trung đầu vụ. Tập trung làm đất kĩ, nhuyễn theo phương châm “gặt đến đâu làm đất ngay đến đó”, ưu tiên máy kéo công suất lớn làm đất cho cánh đồng lớn. Về biện pháp gieo cấy, UBND huyện yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích gieo cấy bằng máy, diện tích gieo cấy mạ nền đất cứng để cấy chân ruộng cao và vàn cao. Đảm bảo cung cấp đủ nước cho làm đất và gieo cấy lúa mùa…

        Tại hội nghị, UBND huyện cũng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022. Trong năm 2021 các đơn vị, địa phương toàn huyện đã đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi, phát triển sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa, bão năm nay, UBND huyện yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các tổ chức và mọi người dân về tình hình thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, không để tái vi phạm. Thực hiện nghiêm chế độ trực trong mùa bão, lũ; tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng về đê, kè, cống. Huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn theo quan điểm chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ.

        Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Bùi Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác chỉ đạo sản xuất thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022. Vận động nông dân gieo cấy đúng cơ cấu, lịch thời vụ theo chỉ đạo của huyện. Các cơ quan chức năng làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa, rau màu và hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả… Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng chí yêu cầu Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các ngành xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống cơ bản về  phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Hạt Quản lý đê kiểm tra, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những sự cố về đê, kè, cống.

Trần Thị Thìn

Trung tâm VH và TT Tiên Lữ