TB kết quả thi tuyển và dự kiến thí sinh đạt vòng 1 trắc nghiệm môn Kiến thức chung và môn Tin học kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Tiên Lữ năm 2021

Nội dung tại đây