TRÊN 3,2 TỶ ĐỒNG GIẢI NGÂN CHO 2 CÔNG TY

Nhằm kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch covid-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức 4 lần giải ngân cho Công ty Cổ phần may Thống Nhất và công ty cổ phần may và thương mại Tiên Lữ với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

       Nhằm kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch covid-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách  hội huyện đã tổ chức 4 lần giải ngân cho Công ty Cổ phần may Thống Nhất  và công ty cổ phần may và thương mại Tiên Lữ với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Đây là gói vay ưu đãi cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, thời hạn vay tối đa 12 tháng. Hiện nay, ngân hàng chính sách  hội vẫn tích cực giải đáp, giúp đỡ người sử dụng lao động tìm hiểu chính sách vay vốn này. Đồng thời, tiến hành hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ vay vốn để kịp thời giải ngân, giúp người sử dụng lao động có nguồn trả lương ngừng việc cho lao động của họ. Từ đó, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid -19, phục hồi phát triển kinh tế -  hội tại các địa phương.

Mai Hương -ĐTT Tiên Lữ