kh thăm, tặng quà ncc với cm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày tbls

kh thăm, tặng quà ncc với cm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày tbls