ban chỉ huy quân sự huyện, hội liên hiệp phụ nữ huyện: Góp sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Để chung tay hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức nấu cơm để chuyển đến lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các đối tượng F1 tại khu vực cách ly y tế tập trung (khu cách li số 2- trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện). 

Từ việc đi chợ, mua lương thực, thực phẩm và tổ chức nấu cơm, chế biến món ăn đều được những người tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong quá trình thực hiện sơ chế, nấu nướng, chia suất các cán bộ chiến sĩ và hội viên phụ nữ luôn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và trao tại khu vực cách ly y tế của huyện.

 Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ban chỉ huy quân sự huyện, hội liên hiệp phụ nữ huyện đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tình đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái, sẵn sàng đương đầu khó khăn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Mai Hương -ĐTT Tiên Lữ