TIÊN LỮ KIỂM TRA CHỐT VÀ PHUN KHỬ KHUẨN

Rạng sáng ngày 29/6/2021, các đồng chí Doãn Anh Quân – tỉnh ủy viên- bí thư huyện ủy- chủ tich HĐND huyện, Nguyễn Thị Bích Hường – phó bí thư huyện ủy – chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các đồng chí trong ban chỉ đạo phòng chống dịch đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã An Viên, Minh Phượng và trung tâm y tế huyện.Huyện đã thành lập 13 chốt kiểm soát. Trong đó, chốt liên ngành huyện 3 chốt, xã An Viên 7 chốt, xã Minh Phượng 3 chốt. Tất cả các thôn trên địa bàn huyện đều thành lập và kiện toàn các tổ phòng, chống dịch Covid-19.

 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, các đồng chí: Doãn Anh Quân – tỉnh ủy viên- bí thư huyện ủy- chủ tich HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Hường – phó bí thư huyện ủy – chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện nhấn mạnh: Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phải khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kiểm soát nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định phòng, chống dịch đối với các trường hợp ra, vào chốt; xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải ra, vào.

Ngay trong buổi sáng 29/6, bộ đội phòng hóa Quân khu 3 tiến hành phun khử khuẩn diện rộng toàn bộ khu vực trung tâm y tế huyện, xã An Viên, Minh Phượng, Dị Chế, Ngô Quyễn và Thị Trấn Vương.

Cũng nhân dịp này, công ty cổ phần Tiên Hưng tặng 2 xã An Viên và Minh Phượng 4 nghìn khẩu trang y tế.

Mai Hương -ĐTT Tiên Lữ