Kế hoạch phối hợp phát động đợt cao điểm và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Ủy ban nhân dân huyện và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyện đã xây dựng Kế hoạch phối hợp phát động đợt cao điểm và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Theo đó, đối tượng vận động là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn huyện, hộ cá nhân, gia đình trong và ngoài huyện ủng hộ với khả năng cao nhất. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện tối thiểu 1 ngày lương. Thời gian tổ chức đợt cao điểm vận động quyên góp tiền, hiện vật được triển khai từ ngày 1-6-2021 đến ngày 31-8-2021. Thời gian phân phối tiền, hàng hóa thực hiện ngay trong thời gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Nội dung, đối tượng hỗ trợ bao gồm: Mua vắc xin phòng COVID-19. Mua máy thở và trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch bệnh COVID-19. Hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đời sống đang gặp khó khăn (Bác sĩ và nhân viên y tế; lực lượng vũ trang; tổ phòng chống COVID-19 ở cộng đồng...) Số tiền được chuyển về Tài khoản Quỹ  vì người nghèo huyện; số tài khoản: 3761.0.1047167.91046. Ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật về văn phòng cơ q    uan ủy ban mặt trận tổ quốc huyện.

MAI HƯƠNG- ĐTT TIÊN LỮ