Lãnh đạo UBND huyện

100%

Lãnh đạo UBND huyện

1. đ/c Nguyễn Thị Bích Hường- Chủ tịch

2. đ/c Bùi Trung Kiên- Phó chủ tịch
3. đ/c Nguyễn Đức Lăng- Phó chủ tịch

°
762 người đang online