Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức phiên họp quý IV để tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

         Sáng ngày 17/1/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức phiên họp quý IV để tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Bùi Trung Kiên - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

         Tại cuộc họp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua dự thảo báo cáo hoạt động quý 4 năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Đến 31/12/2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua hội đoàn thể trên địa bàn huyện, với tổng dư nợ là 383.044 triệu đồng/tăng 54.869 triệu đồng so với 31/12/2022; trong đó, ủy thác cho vay qua Hội Nông dân huyện là 132.237 triệu đồng, Hội liên hiệp phụ nữ huyện là 176.886 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện là 35.488 triệu đồng và Huyện đoàn là 38.473 triệu đồng. Tỷ lệ tổ Tiết kiệm và vay vốn  tốt, khá đạt 100%, không có Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình, yếu. Duy trì và triển khai có hiệu quả công tác giao dịch, giao ban định kỳ tại xã, thị trấn. Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện HĐQT được quan tâm và thực hiện đúng quy định. Trong năm 2023, Phòng giao dịch đã triển khai dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến Thành viên Ban đại diện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, khách hàng có quan hệ tín dụng tại ngân hàng và các cá nhân khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

         Quý I năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện sẽ phối hợp với Ban giảm nghèo và các Hội đoàn thể tổ chức tổng kết tuyên dương khen thưởng cho ban quản lý tổ có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua; Kịp thời rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện vay vốn; Chỉ đạo tổ đôn đốc thu nợ khó đòi theo kế hoạch; Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích. Tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững và tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực, tăng trưởng đi đôi với chất lượng ổn định, bền vững.

Đồng chí Bùi Trung Kiên - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trung Kiên - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị thành viên Ban đại diện HĐQT và cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị nhận ủy thác thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Tích cực phối hợp với chính quyền và hội đoàn thể xã - thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn để triển khai cho vay khi có nguồn vốn. Thẩm định, cho vay đúng đối tượng, hạn mức, sử dụng vốn đúng mục đích. Chỉ đạo, đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, không để phát sinh nợ quá hạn; phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo người dân khi có yêu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi và phát huy hiệu quả trong công tác xóa nghèo, tăng thu nhập cho nhân dân... góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại địa phương.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trao tiền hỗ trợ lá chưa lành(23/05/2023 1:31 CH)

  Xã Dị Chế đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu(25/04/2023 1:00 CH)

  Ban đại diện ngân hàng chính sách họp quý I / 2023(17/04/2023 3:14 CH)

  Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người...(21/07/2022 2:53 CH)

  Dấu ấn 20 năm triển khai chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ(17/07/2022 9:24 SA)

  Hội nghị triển khai về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(08/06/2022 9:47 SA)

  Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội(07/06/2022 3:35 CH)

  GIẢI NGÂN VAY VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11(29/04/2022 8:51 SA)

  °
  109 người đang online