Hỗ trợ dự án liên kết

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

Hỗ trợ dự án liên kết

Lĩnh vực

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/phòng Kinh tế.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ:

          Nộp Hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu điện, qua dịch vụ bưu chính công ích tới địa chỉ của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn/phòng Kinh tế.

Bước 2: Xem xét hồ sơ:

          Trong thời hạn 12 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/phòng Kinh tế có tờ trình trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt.

          Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/phòng Kinh tế phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư dự án liên kết được biết.

          Bước 3: Trình phê duyệt:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.

Bước 4: Nhận kết quả:

          Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ phòng Kinh tế.

 

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị (Mẫu số 01);

- Dự án liên kết (Mẫu số 02);

- Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (Mẫu số 03);

- Bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (Mẫu số 04);

- Bản cam kết Bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (Mẫu số 05);

- Bản sao, chụp Hợp đồng liên kết.

b) Số lượng: 01 bộ.

 

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Hợp đồng liên kết được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Liên kết đảm bảo ổn định:

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 05 năm;

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 03 năm.

- Dự án liên kết có sự hỗ trợ của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, với mức hỗ trợ từ 01 tỷ đồng trở lên cho 01 dự án liên kết

 

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

- Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về việc ban hành các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Nghị quyết số 199/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 

Biểu mẫu đính kèm

 

Kết quả thực hiện

Quyết định

Tin mới nhất

Bố trí ổn định dân cư trong huyện(03/02/2022 2:22 CH)

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh(03/02/2022 2:19 CH)

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh...(03/02/2022 3:48 CH)

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi...(03/02/2022 3:46 CH)

°
251 người đang online