Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật cấp huyện.

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại UBND huyện

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển lên phòng chuyên môn phụ trách để kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đề người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy giao hẹn cho người nộp.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp giấy phép theo quy định

Thời hạn giải quyết


Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Điều kiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh  đô thị phải đáp ứng quy định tại Điều 14, Nghị định số 64/2010/NĐ-CP, cụ thể:

- Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn;

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;  Tải về

Kết quả thực hiện


- Giấy phép (Theo mẫu tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ)

Tin mới nhất

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi...(03/02/2022 2:37 CH)

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình...(03/02/2022 4:03 CH)

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo...(03/02/2022 4:01 CH)

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của...(03/02/2022 4:00 CH)

°
249 người đang online