KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, CHỢ

Đăng ngày 22 - 09 - 2022

Thực hiện Quyết định số 1567 ngày 9/9/2022 của UBND huyện Tiên Lữ “về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ trên địa bàn huyện” và kế hoạch số 179 ngày 13/9/2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành về “tuyên truyền, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ trên địa bàn huyện” từ ngày 21/9, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Nguyễn Đức Lăng – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Lăng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành (áo trắng) và các thành viên trong đoàn kiểm tra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Sao đêm (xã Dị Chế) ngày 22/9/2022 (2 ảnh trên)

         Theo kế hoạch, từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2022 Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và 3 chợ trên địa bàn huyện; tập trung vào các nội dung: việc chấp hành quy định về bảo đảm an ninh trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; lập và lưu trữ hồ sơ theo dõi, quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy; quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở; hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; hệ thống điện, chống sét, thiết bị sử dụng điện, sinh nhiệt, sinh lửa, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan; lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy. Việc kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến người đứng đầu cơ sở và nhân viên làm việc tại cơ sở; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống khi mới phát sinh; đồng thời nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Tin mới nhất

Tin liên quan

°
24 người đang online