Đoàn kiểm tra cải cách hành chính huyện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Nhật Tân và Trung Dũng.

Đăng ngày 15 - 04 - 2022
100%

Trong 2 ngày ( ngày 13 và ngày 14/4), Đoàn kiểm tra số 2 do bà Nguyễn Thị Tố Uyên- chánh văn phòng HĐND - UBND huyện làm trưởng đoàn cùng với các thành viên trong đoàn gồm: ông Đào Minh Phượng- phó trưởng phòng nội vụ, ông Hoàng Xuân Bách- chuyên viên phòng tài chính-kế hoạch, ông Dương Tiến Quang- chuyên viên phòng nội vụ, bà Đỗ thị Thu Huyền- chuyên viên phòng tư pháp, ông Lê Minh Phương- chuyên viên văn phòng HĐND và UBND đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính ở xã Nhật Tân và xã Trung Dũng.

Qua kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại 2 đơn vị cho thấy, công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành được chú trọng, đội ngũ cán bộ, công chức được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, công việc được giao. Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001- 2015 đã được UBND 2 xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai thực hiện khá kịp thời, đồng bộ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết công việc, tạo niềm tin, sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Điển hình như xã Nhật Tân, từ tháng 1/1/2021 đến tháng 8/4/2022, Bộ phận một cửa, 1 cửa liên thông đã tiếp nhận 1.800 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, đạt 100% hồ sơ đều được giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn. Trong quý 1 năm 2022, bộ phận 1 cửa xã Trung Dũng tiếp nhận trên 600/1.138 hồ sơ, đạt 52% hồ sơ đúng hạn. Cả 2 xã không có đơn thư, phản ánh kiến nghị của người dân liên quan đến quy định thủ tục hành chính.  Kết thúc quý 1/2022, xã Nhật Tân tổng thu ngân sách đạt 6.981.040.284 đồng, trong đó ngân sách xã đạt 6.137.392.853 đồng. Tổng thu ngân sách xã Trung Dũng đạt hơn 1.385.062.438 đồng, trong đó ngân sách xã đạt 1.375.786.844 đồng. Công tác quản lý tài sản công của 2 đơn vị tương đối chặt chẽ, sử dụng mục đích, khai thác quản lý và hiệu quả. Cả 2 xã đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND xã, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của cơ quan đơn vị; hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, trang bị đầy đủ phục vụ cán, công chức, sử dụng hòm thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản trong quá trình giải trình công việc.  Cán bộ, công chức làm việc tại 1 bộ phận 1 cửa của 2 xã đều được hỗ trợ 500 nghìn đồng/ người/tháng và hỗ trợ đồng phục 1,4 triệu đồng/ người/ năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được tuy nhiên vẫn còn có tồn tại hạn chế tại 2 đơn vị như: bổ sung việc nhập dữ liệu phần mềm, triển khai chứng thư số, chữ ký số, triển khai dịch vụ công mức độ 3, đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin phục vụ cho công tác cải cách hành chính.

Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại địa phương bên cạnh đó các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, UBND Nhật Tân và UBND xã Trung Dũng sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh đoàn kiểm tra:

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022.(17/03/2022 2:38 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Tiên Lữ giai đoạn 2021-2025(03/01/2022 10:54 SA)

UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(03/01/2022 10:42 SA)

Huyện Tiên Lữ đơn vị dẫn đầu chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục...(10/12/2021 10:59 SA)

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Tiên Lữ nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính(20/09/2021 10:53 SA)

Tiên Lữ đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ (16/08/2021 10:43 SA)

Tiên Lữ đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu...(08/07/2021 10:55 SA)

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Tiên Lữ năm 2021(15/02/2021 11:01 SA)

°
725 người đang online