KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ CƯƠNG CHÍNH

Đăng ngày 14 - 04 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 34 ngày 24/3/2022 của UBND huyện về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 488 ngày 28/3/2022 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính đợt 1 năm 2022, ngày 13/4, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện do đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện làm Trưởng đoàn đã làm việc tại xã Cương Chính. Cùng dự có thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của huyện phụ trách xã. Về phía xã Cương chính có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, công chức xã và nhân viên Văn phòng Đảng ủy xã.

 

Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của huyện kiểm tra tại xã Cương Chính

         Theo báo cáo của UBND xã Cương Chính, ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành kế hoạch về cải cách hành chính năm 2022; quyết định về việc ban hành kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Cương Chính năm 2022 và các văn bản liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương về công tác cải cách hành chính. UBND xã đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Trong quý 1 năm nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1 nghìn 800 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: hộ tịch, lao động – thương binh và xã hội, địa chính, công chứng – chứng thực. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn theo quy định. Việc cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số có nhiều chuyển biến tích cực.

         Sau khi Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính và kiểm tra các văn bản, giấy tờ liên quan; nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo công tác cải cách hành chính; ý kiến của công chức xã Cương Chính và các thành viên trong Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trưởng Đoàn Kiểm tra đã phát biểu ghi nhận những kết quả xã Cương Chính đạt được trong công tác cải cách hành chính. Đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của huyện cũng phân tích, làm rõ một số hạn chế và đề nghị UBND xã, công chức xã thực hiện tốt chế độ công vụ; thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử; không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm nâng cấp hệ thống máy vi tính phục vụ các hoạt động. Đối với các ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương, Đoàn Kiểm tra ghi nhận, tổng hợp báo cáo UBND huyện.

 

Tin mới nhất

Tin liên quan

°
821 người đang online