Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bảo đảm nguồn vốn chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Đăng ngày 18 - 02 - 2022
100%

   Bên cạnh việc triển khai thực hiện chính sách cho vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tập trung giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách giúp các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Đến nay, tổng doanh số cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện của Ngân hàng chính sách xã hội là trên 300 tỷ đồng, với gần 5 nghìn 600 hộ vay vốn. Để đảm bảo nguồn vốn thông suốt cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến phục vụ khách hàng, Ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của các cấp, các ngành; đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ vay vốn, công tác giao dịch tại các xã, phường; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi một cách thuận lợi, qua đó khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như tái đầu tư phát triển sản xuất bền vững.

 

Tin mới nhất

GIẢI NGÂN VAY VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11(29/04/2022 8:51 SA)

Tiên Lữ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giảm lãi suất cho vay (01/12/2021 1:50 CH)

TRÊN 3,2 TỶ ĐỒNG GIẢI NGÂN CHO 2 CÔNG TY(30/09/2021 10:27 SA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện(27/08/2021 3:35 CH)

Giải ngân gói vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng COVID-19 (16/08/2021 4:51 CH)

THIỆN PHIẾN QUYẾT LIỆT GIẢI TOẢ VI PHẠM ĐẤT ĐAI(31/03/2021 3:09 CH)

Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(20/10/2018 4:55 CH)

Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm...(18/07/2018 7:57 SA)

°
854 người đang online