ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TIÊN LỮ

Đăng ngày 09 - 09 - 2021

Sáng 8/9/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Quách Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, văn phòng Tỉnh ủy. Ở huyện có các đồng chí: Doãn Anh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan của huyện.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

         Tại buổi làm việc, đồng chí Doãn Anh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã – hội trong những năm qua và trong 8 tháng của năm 2021.

Đồng chí Doãn Anh Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện

         Trong 8 tháng qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kịp thời xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tổng giá trị sản xuất 8 tháng qua của huyện tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước; bảo đảm an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

           Sau khi nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới; những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất với tỉnh một số vấn đề và ý kiến của lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả huyện ta đã đạt được trong những năm qua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội và chỉ rõ một số hạn chế của huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới huyện quan tâm hơn nữa phát triển nông nghiệp, hình thành các mô hình chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, tạo dựng thương hiệu nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm xây dựng hợp tác xã kiểu mới, thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống thương mại điện tử, nền tảng số. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đẩy nhanh xây dựng các cụm công nghiệp; có giải pháp thu hút đầu tư; xây dựng quy hoạch có tính dài hạn. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên. Làm tốt việc xử lý rác thải sau thu gom. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nêu cao tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chú trọng phát triển đảng viên mới; xây dựng bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của huyện là chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 hiệu quả.

Tin mới nhất

Tin liên quan

°
528 người đang online