Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Đăng ngày 07 - 06 - 2021
100%

Ngày 5.6, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, khóa XIX. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu của huyện, dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXVI, các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày “Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trình bày Dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền quan điểm chủ đạo, cốt lõi trong Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, bổ sung và có biện pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì, chịu trách nhiệm đối với việc xây dựng hoặc bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…

Tin mới nhất

°
359 người đang online