BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Đăng ngày 14 - 06 - 2021

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 12) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05”.

 

         Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí: Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo MTTQ và các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của huyện

         Tham dự hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; báo cáo viên cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

         Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt coi trọng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng và đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, có sức lan tỏa sâu sắc trong đời sống xã hội.

          Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12)…

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạnh, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tấm gương tập thể, các nhân học và làm theo Bác có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, động lực cống hiến, phụng sự đất nước, cổ vũ các tầng lớp nhân dân kiên định, hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05”; chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong thực hiện 3 nhiệm vụ này cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó xây là cơ bản, chiến lược, “chống” là quan trọng, cấp bách; đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” …

         Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

         Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo huyện và các đại biểu đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

 

                                                 

Tin mới nhất

Tin liên quan

°
785 người đang online