Hội nghị thành viên UBND huyện

Đăng ngày 13 - 11 - 2021
100%

Ngày 12/11, UBND huyện tổ chức họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện để xem xét và cho ý kiến 1 số nội dung về công tác phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

         Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Ủy viên BTV huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, Vũ Thị Thoan – ủy viên ban thường vụ huyện ủy- Trưởng ban tổ chức huyện ủy, trưởng ban kinh tế - xã hội thuộc HĐND huyện, Lê Hữu Cường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện, Vũ Quang Vinh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, đại diện thường trực hội đồng nhân dân huyện, trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện  cùng các đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị 

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo các báo cáo: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022; báo cáo công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện; Thông qua kế hoạch triển khai 4 đề án: “Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường”; “đề án nâng cao hiệu quả quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025”; “đề án Tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025”; “đề án cứng hóa kết cấu mặt đường giao thông nông thôn và đường ra đồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 -  2025”.

           Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các phòng, ban thông qua các dự thảo văn bản, các đại biểu tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19; phát triển kết cấu hạ tầng; quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… các đồng chí thành viên UBND huyện cơ bản thống nhất với các dự thảo văn bản.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường -Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường -Chủ tịch UBND huyện cơ bản đồng tình với các nội dung, Kế hoạch. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi, làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các chương trình, kế hoạch và trình UBND huyện xem xét, trước khi trình các cấp có thẩm quyền để ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

 

Tin mới nhất

°
479 người đang online