XÃ DỊ CHẾ VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN TỰ THÁO DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đăng ngày 27 - 10 - 2021

Ngày 27/10, được sự hỗ trợ về nhân lực của địa phương, gia đình ông Đoàn Đức Khanh ở thôn Nghĩa Chế (xã Dị Chế) đã tự giác tháo dỡ 170 mét vuông chuồng trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, trưởng một số ngành, đoàn thể xã và lãnh đạo thôn đã có mặt tại hiện trường trực tiếp động viên lực lượng hỗ trợ cùng gia đình.

 

Được sự hỗ trợ về nhân lực của địa phương, gia đình ông Đoàn Đức Khanh đã tự giác tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

         Hiện nay, trên địa bàn xã Dị Chế có 8 hộ xây dựng chuồng trại, nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích 461 mét vuông. Các vi phạm này đều diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017. Thực hiện Kế hoạch 93A ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh “về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép” và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, xã Dị Chế đã tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập các đoàn trực tiếp đến các hộ có vi phạm vận động tự giác tháo dỡ. Đến nay, tất cả các hộ xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã đã cam kết tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa vi phạm. Xã Dị Chế có kế hoạch giúp các hộ tháo dỡ công trình vi phạm khi có yêu cầu hỗ trợ về nhân lực. Toàn xã phấn đấu hết năm nay giải tỏa được 80% số công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; các trường hợp còn lại tiếp tục thực hiện vào đầu năm 2021. Được biết, các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi được xử lý nghiêm ngay khi mới phát sinh nên tại thời điểm này, xã Dị Chế không có hộ vi phạm.

Tin mới nhất

Tin liên quan

°
865 người đang online