Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Đăng ngày 10 - 08 - 2018
100%

Ngày 01/8/2018 UBND huyện Tiên Lữ ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Nội dung chi tiết tại đây: 1414.signed.pdf

Tin mới nhất

bc kết quả thực hiện k/h phát triển ktxh 2021..(15/12/2021 3:12 CH)

b/c tình hình thnv phát triển ktxh 6 tháng đầu năm..(01/07/2021 3:08 CH)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm...(10/07/2018 7:45 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,...(30/06/2017 2:37 CH)

°
212 người đang online