Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày 10 - 07 - 2018
100%

Ngày 03/7/2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

Nội dung chi tiết tại đây: 1090.signed.pdf

Tin mới nhất

bc kết quả thực hiện k/h phát triển ktxh 2021..(15/12/2021 3:12 CH)

b/c tình hình thnv phát triển ktxh 6 tháng đầu năm..(01/07/2021 3:08 CH)

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017(10/08/2018 7:39 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,...(30/06/2017 2:37 CH)

°
90 người đang online