Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo HĐND và UBND năm 2018

Đăng ngày 22 - 08 - 2018
100%

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NĂM 2018

Ngày, tháng, năm tiếp

Cán bộ tiếp công dân

              I. LỊCH TRỰC CỦA CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

15/3/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

15/6/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

17/9/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

17/12/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

II. LỊCH TRỰC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

15/01/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

21/02/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

16/3/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

16/4/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

15/5/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

18/6/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

16/7/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

15/8/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

18/9/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

15/10/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

15/11/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

18/12/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2018

Ngày, tháng, năm tiếp

Người tiếp

05/01/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/01/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/02/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/02/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/3/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/3/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

5/4/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/4/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

07/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

06/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

27/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/12/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/12/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2018

Ngày, tháng

Người tiếp

Chức vụ

10/5/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

17/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

24/5/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

31/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

07/6/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

14/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

21/6/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

28/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/7/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

12/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

19/7/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

26/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

02/8/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

09/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

16/8/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

23/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/8/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

06/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

13/9/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

20/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

27/9/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

04/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

11/10/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

18/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

25/10/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

01/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

08/11/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

15/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

22/11/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

29/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

06/12/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

13/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

20/12/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

27/12/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công điện Ban Chỉ Huy Phòng, Chống Thiên Tai & Tìm Kiếm Cứu Nạn Huyện Tiên Lữ Điện(13/07/2018 3:19 CH)

  HUYỆN TA ĐOẠT GIẢI BA TOÀN ĐOÀN MÔN PENCAK SILAT TẠI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH LẦN THỨ VIII(22/06/2018 9:06 SA)

  Về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ...(23/04/2018 2:31 CH)

  Tiên Lữ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018(21/04/2018 8:55 SA)

  Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở...(25/02/2018 1:41 CH)

  Thông báo lịch nghỉ tết(19/01/2018 8:17 SA)

  V/v tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2018(02/01/2018 1:46 CH)

  Thông báo - Quyết định V/v giao đất tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ để đầu tư xây dựng công trình...(29/12/2017 3:04 CH)

  °
  117 người đang online