Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

UBND huyện Tiên Lữ ban hành Quyết định số 65/KH-UBND ngày 9/7/2018 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Lữ

Chi tiết nội dung kế hoạch: 65.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:53 SA)

  Mức giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả...(11/06/2018 2:33 CH)

  Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn(26/04/2018 8:35 SA)

  Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng(29/03/2018 8:17 SA)

  Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4(27/12/2017 2:54 CH)

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn đấu giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử(27/12/2017 2:53 CH)

  Khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch(25/12/2017 2:59 CH)

  Tổ chức thực hiện 25 Nghị quyết còn chậm(25/12/2017 2:57 CH)

  °
  596 người đang online