Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn

Đăng ngày 26 - 04 - 2018
100%

Ngày 20 tháng 4 năm 2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn

Theo quyết định, 3 xã đứng trong danh sách đầu tiên có điểm số cao nhất gồm có xã Hải Triều, Dị Chế, Minh Phượng với tổng số điểm đặt 71 điểm

kết quả chi tiết có trong danh sách kèm theo tại đây 555.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:53 SA)

  Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:50 SA)

  Mức giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả...(11/06/2018 2:33 CH)

  Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng(29/03/2018 8:17 SA)

  Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4(27/12/2017 2:54 CH)

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn đấu giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử(27/12/2017 2:53 CH)

  Khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch(25/12/2017 2:59 CH)

  Tổ chức thực hiện 25 Nghị quyết còn chậm(25/12/2017 2:57 CH)

  °
  531 người đang online