V/v lấy ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và à Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Khuyến khích tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020"

Đăng ngày 26 - 03 - 2018
100%

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018 đến năm 2020 và Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Khuyến khích tích tụ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020"

Nội dung công văn tại đây: 138-NN.pdf   138-NN.signed.pdf

Tin mới nhất

Khai mạc Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội(02/09/2018 7:33 SA)

Đồng ruộng vào vụ lúa mùa(22/06/2018 7:44 SA)

Thêm một vụ lúa được mùa(18/06/2018 7:52 SA)

Kế hoạch xây dựng nông thôn mới(30/03/2018 1:42 CH)

V/v lấy ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và à Dự thảo Kế hoạch thực...(26/03/2018 2:14 CH)

Xã Thủ Sỹ: 563 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (24/01/2018 9:17 SA)

Giòn thơm trái táo trên đồng đất Thủ Sỹ(27/12/2017 1:35 CH)

Khắc phục tạm thời sự cố sụt lún mái kè Thụy Lôi ở Tiên Lữ(13/10/2017 8:05 SA)

°
57 người đang online