Xã Hưng Đạo: Sản xuất nông nghiệp đạt gần 143 tỷ đồng

Đăng ngày 01 - 02 - 2018
100%

Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã, thời gian qua xã Hưng Đạo đã tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Kết quả, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt gần 143 tỷ đồng, tăng 6% so với năm ngoái. Trong đó, tổng thu từ 2 vụ lúa, rau màu, cây ăn quả và cây vụ đông là 63 tỷ đồng. Chăn nuôi trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì phát triển. Xã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hiện nay tổng đàn lợn có gần 10 nghìn con, đàn trâu bò gần 800, đàn gia cầm có hơn 140 nghìn con… Năm qua, xã đã phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật cho nhân dân, quản lí tốt sản phẩm sau thu hoạch, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm.

Tin mới nhất

Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(20/10/2018 4:55 CH)

Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm...(18/07/2018 7:57 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách BHYT, BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ (16/05/2018 9:10 SA)

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018(19/04/2018 4:04 CH)

Hưng Đạo: Dưa chuột được mùa, giá cao(18/04/2018 7:53 SA)

Thụy Lôi : Thu lãi trăm triệu từ 4 sào hoa loa kèn(18/04/2018 7:42 SA)

Công ty cổ phần may Tiên Hưng tổ tự quản về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (18/04/2018 7:45 SA)

RA MẮT HỢP TÁC XÃ NẤM THÀNH YÊN XÃ TRUNG DŨNG(28/03/2018 8:49 SA)

°
102 người đang online