Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Đăng ngày 19 - 01 - 2018
100%

Quyết định số 3274/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên ngày 22/12/2017 V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Tiên Lữ

Chi tiết văn bản đính kèm 116372269-18-1-2018.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh...(23/10/2017 3:24 CH)

  Quy hoạch điều chỉnh, bổ xung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh...(23/10/2017 2:58 CH)

  Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025(23/10/2017 2:51 CH)

  Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025(23/10/2017 3:28 CH)

  Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiên Lữ(23/10/2017 3:16 CH)

  Quyết định bổ xung các công trình, dự án để thực hiện năm 2017 của các huyện, thành phố(23/10/2017 3:14 CH)

  Quyết định về việc chấp thuận bổ xung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án sử dụng đất...(23/10/2017 3:11 CH)

  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tiên Lữ(23/10/2017 3:06 CH)

  °
  493 người đang online