Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng - Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng các cấp

Đăng ngày 02 - 03 - 2017
100%

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Đảng trong những năm qua được tỉnh Hà Giang triển khai sâu rộng, tạo được bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bước đầu đã thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng các cấp và đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Mặc dù là một tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, điều kiện còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, nhất là đối với cán bộ ở cấp xã, nhưng Hà Giang là tỉnh duy nhất trong cả nước thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT của cơ quan Đảng hoàn toàn bằng vốn đầu tư từ đề án 47 và đề án 06 do Trung ương cấp. Không chỉ được đầu tư mới mà cả sửa chữa thiết bị khi bị hư hỏng ở cấp huyện cũng phải mua sắm linh kiện từ vốn Trung ương đầu tư.

Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan trực tiếp giúp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quản lý và tổ chức thực hiện dự án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng của tỉnh. Với số vốn đầu tư phát triển được cấp, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng mục tiêu đề án. Việc sử dụng kinh phí của dự án thuộc đề án cũng được tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu dự án được phê duyệt, kinh phí được giải ngân đảm bảo tiến độ hàng năm và thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

BTV Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm đến tiến độ và hiệu quả của việc triển khai dự án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng. Chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban quản lý dự án tập trung triển khai việc thực hiện dự án giai đoạn 2006-2010 cả trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng mục tiêu được phê duyệt và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tích cực mở các lớp tập huấn ứng dụng cho cán bộ các cơ quan Đảng tại các huyện, thị để thúc đẩy việc sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ công tác của các cơ quan Đảng trong toàn tỉnh.

Đến nay, 11 huyện, thị trong toàn tỉnh và các Ban Đảng của Tỉnh ủy đều có mạng LAN. Các Đảng ủy: Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện kết nối bằng đường truyền ADSL tốc độ 64 KB. 32 xã, thị trấn kết nối quay số vào hệ thống mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng. Tỉnh ủy đã có mạng Internet độc lập với mạng diện rộng của Đảng phục vụ các Ban Đảng nghiên cứu tìm kiếm thông tin. Tổng số thiết bị tin học được đầu tư tư Đề án 47 và Đề án 06 đến nay là 286 máy trạm, 49 máy chủ, 16 máy tính xách tay, 47 máy in và một số thiết bị khác. Mỗi Ban đảng được trang bị khoảng 8-10 máy tính; mỗi huyện, thị ủy được trang bị 3 máy chủ và khoảng 12-15 máy trạm. Đồng thời, trang bị máy tính thuộc đề án xuống cho 10 xã, phường. Kết hợp với thiết bị đầu tư từ Đề án 112 toàn tỉnh đã có 22 xã được kết nối máy tính của cấp xã vào mạng thông tin diện rộng của Đảng.

Sau hơn hai năm triển khai đề án ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng của tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng ở cấp tỉnh và cấp huyện. Tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh, từng bước thay đổi phong cách và lề lối làm việc trong các cơ quan Đảng. Đến nay về cơ bản các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên viên trong các cơ quan Đảng ở cấp tỉnh và cấp huyện, thị đã sử dụng khá thành thạo máy tính trong việc khai thác, trao đổi thông tin trên mạng để phục vụ công tác. Tính đến 31.12.2008, trong hệ thống thông tin điều hành Lotus Notes của Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng của Tỉnh ủy bình quân hàng ngày có khoảng 85 lượt người truy cập các mạng cục bộ. Thư điện tử được sử dụng khá phổ biến trong trao đổi văn bản giữa Tỉnh ủy và các Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, giữa cá nhân các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên trong từng cơ quan, đơn vị.

Từ tháng 7.2008, Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành cài đặt và đưa phần mềm IMAS 6.0 kế toán hành chính sự nghiệp của Đảng vào sử dụng cho các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy. Nhờ đó công tác tài chính đã được thực hiện trên phần mềm, các đơn vị đã thực hiện việc báo cáo công tác tài chính qua phần mền. Công tác cập nhật văn kiện của Đảng, mục lục hồ sơ lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện có hiệu quả. Phần mềm dữ liệu đảng viên là cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn tỉnh và tích hợp với cơ sở dữ liệu đảng viên của toàn quốc đã được cập nhật thường xuyên. Tính đến 31.12.2008, toàn tỉnh đã cập nhật được 42.200 hồ sơ với dung lượng 440 Mb. Triển khai thực hiện phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng trong toàn tỉnh vào tháng 1.2008. Các Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc và UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện gửi báo cáo công tác kiểm tra bằng phần mềm chuyên ngành kiểm tra. Tính đến 31.12.2008, các đơn vị đã tiến hành cập nhật bằng phần mền được 594 hồ sơ.

Đặc biệt, sau khi hoàn thiện hệ thống mạng LAN trong các đơn vị trực thuộc, trong năm 2008 Văn phòng Tỉnh ủy đã mở được 10 lớp tập huấn triển khai ứng dụng cho cán bộ cơ quan Đảng mở tại huyện, thị để toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên đều có cơ hội được tham dự tập huấn. Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng quản trị mạng giúp cán bộ quản trị mạng của các huyện, thị đủ khả năng đảm bảo kỹ thuật vận hành hệ thống mạng, cài đặt hoàn thiện một bộ máy trạm để cán bộ quản trị mạng của cấp huyện đảm đương việc hướng dẫn và giúp cấp ủy triển khai thực hiện ứng dụng CNTT.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn một số ít đồng chí lãnh đạo chủ chốt chưa thực sự vào cuộc để ứng dụng tin học trong công tác. Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản trị mạng ở các Huyện, Thị ủy còn rất hạn chế về mặt kỹ thuật nên hiệu quả tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện dự án. Hơn nữa, do khó khăn về nguồn lực đầu tư, các Đảng ủy trực thuộc không có mạng LAN, số lượng máy tính phục vụ cho công tác Đảng còn rất hạn chế nên quá trình triển khai các ứng dụng đặc thù chuyên ngành cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thức về tác dụng của việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của đời sống xã hội còn hạn chế. Việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT chưa được quan tâm đúng mức...

Để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan Đảng, năm 2009 Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tham mưu với BTV Tỉnh ủy, cùng với các ban Đảng Tỉnh ủy, các Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng và phát triển CNTT. Trang bị máy tính cho các cơ quan Đảng ở tỉnh, cấp huyện, thị và triển khai kết nối đến 50% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng với HĐND-UBND tỉnh. Hoàn thiện việc xây dựng các quy chế quản lý và khai thác mạng thông tin diện rộng trong từng cơ quan để thực hiện. Thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Đảng thành nền nếp. Thực hiện việc xử lý công văn đi đến theo đúng quy trình xử lý công văn trên mạng. Hoàn thiện việc cập nhật văn kiện Đảng, mục lục hồ sơ lưu trữ, phần mềm chuyên ngành kiểm tra ở cấp tỉnh và các huyện, thị. Đưa trang tin điện tử của Tỉnh ủy vào hoạt động, cung cấp thông tin thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, thúc đẩy quá trình tin học hóa hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh. Từng bước chuẩn hóa trình độ tin học cho cán bộ công chức, áp dụng vào điều hành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Tin mới nhất

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:53 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:50 SA)

Mức giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả...(11/06/2018 2:33 CH)

Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn(26/04/2018 8:35 SA)

Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng(29/03/2018 8:17 SA)

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4(27/12/2017 2:54 CH)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn đấu giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử(27/12/2017 2:53 CH)

Khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch(25/12/2017 2:59 CH)

°
579 người đang online